Przeznaczenie systemu

Midas Browser - wirtualne muzeum przeznaczony jest do prezentacji zawartości Bazy danych SEZAM w postaci wydawnictw multimedialnych.

Podstawowe funkcje systemu

System posiada bardzo bogatą funkcjonalność pozwalając m.in. na:

-Przeszukiwanie zasobów danych w trybie wolnotekstowym i w oparciu o indeks. Budowanie dowolnie złożonych zapytań do bazy danych.

-Wyświetlanie wybranych dokumentów w postaci w postaci list ze skróconymi informacjami, galerii zdjęć

-Śledzenie związków pomiędzy informacjami w ramach poszczególnych kartotek, np. obiektów jak i pomiędzy dokumentami z różnych kartotek.

Przykładowe elementy interface użytkownika

 

System Ewidencji Zabytków