Midas Browser - wirtualne muzeum

Przeznaczenie systemu

Midas Browser - wirtualne muzeum przeznaczony jest do prezentacji zawartości Bazy danych SEZAM w postaci wydawnictw multimedialnych.

Podstawowe funkcje systemu

System posiada bardzo bogatą funkcjonalność pozwalając m.in. na:

- Przeszukiwanie zasobów danych w trybie wolnotekstowym i w oparciu o indeks. Budowanie dowolnie złożonych zapytań do bazy danych.

- Wyświetlanie wybranych dokumentów w postaci w postaci list ze skróconymi informacjami, galerii zdjęć

- Śledzenie związków pomiędzy informacjami w ramach poszczególnych kartotek, np. obiektów jak i pomiędzy dokumentami z różnych kartotek.

Przykładowe elementy interface użytkownika